میهن مدرک

آیا  خرید مدرک تحصیلی جرم  است?

mihanmadrak.com

همه ما می دونیم که به هر عنوانی خرید مدرک تحصیلی غیرقانونی و جرم است. و شخص ممکنه بخاطر اینکار به زندان بیافته!

میهن مدرک

پس راه حل چیه؟

چطـــوری؟؟؟؟

در ادامه مزیت برتر میهن مدرک را نسبت به باقی رقبا بررسی می کنیم. پس با ما همراه باشید.

میهن مدرک

ستاره سبز

مزیت 1

تمامی مدارک صادر شده از میهن مدرک دارای پرونده فیزیکی در دانشگاه هستند.

میهن مدرک

ستاره سبز

مزیت 2

تمامی مدارک دارای هولوگرام امنیتی، مهر برجسته دانشگاهی و کد استعلام آنلاین هستند.

میهن مدرک

ستاره سبز

مزیت 3

اطلاعات شما پس از گذشت 6 الی 8 ماه در سامانه رسمی وزارت علوم قابل مشاهده است.

میهن مدرک

پس  معطل چی هستی؟

ستاره سیاه

میهن مدرک